Про Проєкт Закону України «Про страйки та локаути»

Федерація роботодавців транспорту України у рамках своїх повноважень опрацювує Проєкт Закону України «Про страйки та локаути» реєстр. № 2682 від 27.12.2019, який визначає організаційно-правові засади та гарантії здійснення працівниками конституційного права на страйк.

З текстом Проєкту Закону України можна ознайомитись за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67793

Для участі у формуванні позиції роботодавців, можна до 21.01.2020 р. надати свої пропозиції та зауваження до Законопроєкту на електронну адресу: office@frtukr.org