Генеральна угода

Генеральну угоду укладено відповідно до Закону України „Про колективн ідоговори і угоди”, яким визначено правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників.
Нова Генеральна угода стала 12-ою, що була укладена за часів незалежності України. 

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 рр.