Про Проєкт наказу МІУ «Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування»

Федерація роботодавців транспорту України у рамках своїх повноважень опрацьовує Проєкт наказу МІУ «Про затвердження Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування» (далі – проєкт акта).

Проєктом акта затверджується Тимчасове положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування, яке визначає порядок допуску до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування та порядок обертання на окремих дільницях колій загальної мережі залізниць України локомотивів, що належать суб’єктам господарювання, які не відносяться до сфери управління АТ «Укрзалізниця», та є обов’язковим при виконанні перевезення вантажів локомотивами, які належать цим відомствам, підприємствам та організаціям.

Реалізація проєкту наказу надасть можливістьвідпрацювати технічні та технологічні особливості реалізації доступу до залізничної інфраструктури, дослідити ризики в організації безпеки руху при експлуатації приватних локомотивів.

З текстом Проєкту Наказу МІУ можна ознайомитись за посиланням: https://mtu.gov.ua/projects/256/

Для участі у формуванні позиції роботодавців, можна до 04.02.2020 р. надати свої пропозиції та зауваження до Законопроєкту на електронну адресу: office@frtukr.org