Про Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Федерація роботодавців транспорту України у рамках своїх повноважень опрацьовує Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проєкт акта) розроблено у зв’язку з необхідністю приведення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 р. № 1001, у відповідність із вимогами частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України від 02 жовтня 2019 р. № 139-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»,
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII, у частині виконання Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для провадження діяльності оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС, удосконалення ліцензування в електронній формі, з огляду на численні скарги та зауваження автомобільних перевізників і громадських організацій щодо складної процедури отримання ліцензій.

З текстом Проєкту Постанови КМУ можна ознайомитись за посиланням: https://mtu.gov.ua/projects/view.php?P=255

Для участі у формуванні позиції роботодавців, можна до 24.01.2020 р. надати свої пропозиції та зауваження до Законопроєкту на електронну адресу: office@frtukr.org