Про проект постанови КМУ «Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту та до Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту».

На сайті МІУ 6.05.2021 оприлюднено для обговорення проект постанови КМУ «Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту та до Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту».

Проєктом постанови пропонується внести зміни до Технічних регламентів, вилучити з Технічних регламентів терміни та норми, що не є безпосередньо предметом їх регулювання, а також доповнити нормою щодо застосування при здійсненні оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту модулів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 797, які повністю гармонізовані з модульною оцінкою відповідності, запропонованої Рішенням Комісії 2010/713/ЄС від 9 листопада 2010 року про модулі для процедур оцінювання відповідності, придатності до використання та перевірки в країнах ЄС, що мають використовуватись у технічних умовах експлуатаційної сумісності, ухвалених Директивою 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року про інтероперабельність залізничної системи в межах Співтовариства (доопрацьована). Це дасть змогу усунути технічні бар’єри у сфері ринку послуг залізничного транспорту між Україною та країнами ЄС.

Крім того, в ході перегляду Технічних регламентів виявлено, що через відсутність в Технічних регламентах конкретного переліку продукції, що підлягає оцінці відповідності, а також процедур оцінки відповідності, наразі відсутні призначені органи оцінки відповідності вимогам Технічних регламентів у зв’язку з неможливістю розширення їх сфери акредитації, необхідної для такого призначення.

Проєктом постанови пропонується конкретизувати сферу дії Технічних регламентів, врегулювати на законодавчому рівні можливість застосовувати при оцінці відповідності продукції для інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту модулів оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 797, а також навести зразок декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів.

З текстом проекту Постанови можна ознайомитись за посиланням:

Просимо розглянути та надати свої зауваження та пропозиції щодо зазначеного документу до 31.05.2021 на електронну адресу ФРТУ: office@frtukr.org Контактна особа: Головний юрисконсульт Світлана Фуртас (044)529-90-74, e-mail: furtas79@gmail.com