Оновлений Проєкт наказу «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті» залишається небезпечним для економіки України

Оновлена редакція Проєкту наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті» опублікована 5 березня 2021 року на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

Федерація роботодавців транспорту України зазначає, що у  порівнянні з першим варіантом проекту наказу в поточному варіанті враховані деякі зауваження від представників бізнесу. Однак ініціативи, які запропоновані в поточному варіанті продовжують зберігати норми, які матимуть негативний вплив на ринок залізничних перевезень та на економіку нашої країни.

Зокрема, неприйнятною є вимога продовження терміну служби вагонів виключно після проведення капітального ремонту вантажного вагона з продовженням строку служби (далі-КРП) і виключно на 3 роки. Згідно з «Положенням про продовження терміну служби вантажних вагонів що курсують в міжнародному сполученні» для виконання капітального ремонту вантажного вагона з продовженням строку служби необхідно підготувати технічні умови та отримати їх узгодження в Комісії, яка знаходиться в Російській Федерації. Складна процедура узгодження  вимагає залучення структур, що знаходяться в РФ, також існують суттєві ризики щодо непогодження технічних умов з їх сторони, а  отримання документів може досягати двох років.

Обсяг ремонтних робіт, які проводяться при капітальному ремонті вантажного вагона з продовженням (КРП) та при капітальному ремонті (КР) вантажного вагона ідентичні. Вартість таких ремонтів для напіввагону становить близько 200 – 300 тис. грн., тому проводити такі ремонти раз в 3 роки недоцільно. Власники парку вагонів будуть змушені витрачати на планові та капітальні ремонти значні кошти, які неможливо покрити доходами від вагонів за такий короткий проміжок часу. Фактично, пропозиція встановити такий короткий проміжок часу між капітальними ремонтами має на меті зробити продовження строку вагонів економічно недоцільним. Це позбавить  власника вагону можливості отримувати доходи від  експлуатації ще технічно придатного вагону. Тому доцільним є збільшення терміну до 5 років та проведення подовження строку виключно через КР.

ФРТУ наголошує на негативних ефектах в мільярди гривень від зниження виробництва та надходжень до Державного Бюджету в разі виникнення дефіциту рухомого складу. А проєкт наказу по суті спрямований на створення такого дефіциту.

Тому Федерація роботодавців транспорту України не може підтримати проєкт наказу у поточній редакції і наголошує на необхідності доопрацювання.

ФРТУ звернулась до Прем’єр-міністра України з проханням  доручити  Міністерству інфраструктури відправити проєкт наказу на доопрацювання та в оновленій редакції врахувати наступні узгодженні з учасниками ринку суттєві моменти:

  •  передбачити, що продовження строку служби вантажних вагонів в межах граничних строків служби вантажних вагонів можливо виключно після КР (капітального ремонту), яке проводить вагонобудівне або вагоноремонтне підприємство, та строком до 5 років;
  • встановити обмеження граничного строку служби для спеціалізованого рухомого складу, зокрема обкотишовозів та коксовозів, на рівні 42 років;
  • виключити з проєкту наказу норму про заборону експлуатації цистерн для перевезення небезпечних вантажів в разі відсутності проходження первинної, проміжної або періодичної перевірки згідно з Порядком перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12.05.2015 року № 166/550, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 663/27108.