Огляд основних законодавчих ініціатив у транспортній галузі (01.09.2020-14.09.2020)

Федерація роботодавців транспорту України проводить відстеження змін в правовому полі та експертизу проектів законів, нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів роботодавців транспортної галузі.  У період з 1 по  14 вересня  2020 року  йде обговорення наступних законодавчих ініціатив:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу»

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу» (далі – проєкт Закону) розроблено з метою вдосконалення законодавчого врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні, задоволення потреб суспільства й економіки у перевезенні пасажирів та вантажів, безпеки перевезень, адаптації норм законодавства України до норм актів ЄС згідно Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Проєктом Закону пропонується визначити особливості ліцензування на автомобільному транспорті відповідно до положень Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 року (далі – Регламент (ЄС) № 1071/2009), що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до професії автомобільних перевізників та передбачає умови щодо державної реєстрації автомобільного перевізника як суб’єкта господарювання та його службового приміщення, бездоганної ділової репутації, професійної компетентності, належного фінансового стану.

Зокрема, проєктом Закону передбачаються відповідні зміни до Закону України «Про автомобільний транспорт», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1071/2009.

Проект наказу МІУ “Про внесення змін до Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України”

Метою наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України» (далі – наказ) є удосконалення правового регулювання надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України та спрощення існуючих механізмів надання послуг у зазначеній сфері.

Дані законодавчі ініціативи опрацьовується членськими організаціями Федерації роботодавців транспорту України.  Федерація завжди відкрита для обговорення та спільної роботи з удосконалення національного законодавства для транспортної галузі.

Також нагадаймо, що Федерація роботодавців транспорту України  спільно з членськими організаціями та за активної участі ГО «Український транспортний Союз» підготували проєкт Дорожньої карти по автотранспортній галузі на 2020-2022 роки, якою визначено топ-пріоритетних напрямів для автомобільної галузі:

  • Запровадження європейських правил допуску на ринок перевезень , регулювання взаємовідносин влади с перевізниками та автостанціями
  • Забезпечення потреб міжнародних вантажних перевізників України правами для здійснення перевезення територією інших країн.
  • Створення рівних умов роботи на ринку автомобільних перевезень
  • Монетизація пільг ті відміна регулювання тарифів
  • Впровадження заходів з підтримки економіки автотранспортного бізнесу в умовах карантинних обмежень COVID- 19
  • Професійна компетентність водіїв в галузі. Запровадження СПК водіїв
  • Саморегулювання галузі

Федерація роботодавців транспорту України  звернулась до Міністра інфраструктури України  дати  доручення про розгляд та опрацювання зазначеного проєкту Дорожньої карти відповідними структурними підрозділами міністерства та визначитися з  перспективами  її підтримання та прийняття.