До уваги членів Федерації роботодавців транспорту України

Федерація роботодавців транспорту України  підготувала для використання в роботі та інформування юридичних осіб, які входять складу організацій роботодавців на місцях, аналіз законодавства щодо термінів подання та особливості оформлення звіту про кінцевих бенефіціарів у 2021 році.

Аналіз законодавства щодо термінів подання та особливості оформлення  звіту про кінцевих бенефіціарів у 2021 році

 11 липня 2021 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021 №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».

Структура власності є офіційним документом,  який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватися державному реєстратору.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднені на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг» та доступні за посиланням: https://mof.gov.ua/…/samples_of_drawing_up_a_schematic…

Водночас звертаємо увагу, що всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності, з дня набрання чинності таким актом протягом 3 місяців мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.

Для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ громадського формування державному реєстратору необхідно подати:
– заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (форма 4);
– структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;
– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи – резидента (подавати необхідно сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано).

Адміністративний збір не справляється у разі подання державному реєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному чинним законодавством, протягом трьох місяців, тобто з 11.07.2021 по 11.10.2021.

Звертаємо увагу, що неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 – 51000 гривень).

Хто не подає звіт про кінцевих бенефіціарів

Перелік юридичних осіб звільнених від обов’язку подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника наведений у п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон № 755).

Не надають відомості про кінцевого бенефіціарного власника у 2021 році: політичні партії, профспілки, творчі спілки, ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАННЯ, адвокатські об’єднання, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), релігійні організації, державні органи, державні та комунальні підприємства; установи, організації, заклади охорони здоров’я які перебувають у державній чи комунальній власності територіальної громади або об’єднаної територіальної громади.

Звіт про кінцевих бенефіціарів подається обов’язково, навіть якщо інформація в ЕДР актуальна

Навіть при наявності актуальної інформації в ЄДР, до 10 жовтня 2021 року (включно) необхідно все одно подати державному реєстратору первісний звіт про кінцевих бенефіціарів (у обсязі документів визначених у Законі № 361).

Про це зазначено у листі Міністерство юстиції України від 09 липня 2021 року № 32032/8.4.4/32-21 «Щодо оновлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників», в якому акцентовано увагу на тому, що всі юридичні особи, щодо яких в ЄДР мають міститися відомості про кінцевого бенефіціарного власника, в тому числі ті які зареєстровані до набрання чинності Наказом про структуру власності № 163, з дня набрання чинності цим наказом протягом трьох місяців мають подати державному реєстратору документи які містять оновлені відомості про кінцевих бенефіціарних власників, незалежно від того, чи міститься про них актуальні відомості в ЄДР, чи такі відомості потребують оновлення.  Для цього на першій сторінці заяви  у розділі “Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи” необхідно поставити позначку напроти “відомості потребують оновлення” та заповнити сторінку 2 заяви . Якщо осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками, більше ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 2 заяви. При цьому в полі “Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи” проставляється відповідно символ та число “N1”, “N2” і т.д.,  які зазначаються в процесі  послідовного заповнення аркушів відомостями про бенефіціарів.