Про законопроект “Про державний екологічний контроль» (реєстр. № 3091), який опрацьовується Комітетом ВРУ з питань екологічної політики та природокористування

У Верховної Ради України  9 лютого   зареєстровано законопроект “Про державний екологічний контроль» (реєстр. № 3091), який опрацьовується Комітетом ВРУ з питань екологічної політики та природокористування.

Законопроект об’єднує контролюючі функції усіх діючих на сьогодні державних органів у сфері охорони довкілля та його компонентів в один орган державного екологічного контролю, що діє на центральному та регіональному рівнях.

Законопроект запроваджує нове поняття державного екологічного контролю – це діяльність уповноважених органів державного екологічного контролю із забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів (надалі – природоохоронного законодавства) усіма органами державної влади і місцевого самоврядування (надалі – органами влади), суб’єктами господарювання та фізичними особами, що здійснюється з метою досягнення високого рівня захисту довкілля шляхом спостереження за станом довкілля, запобігання, виявлення та фіксації порушень природоохоронного законодавства та притягнення винних осіб до відповідальності.

Розширюються заходи державного екологічного контролю, до яких належать планові та позапланові перевірки, реагування на виклики, рейдові перевірки та патрулювання.

З текстом проекту законопроекту можна ознайомитись за посиланням
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68186

Просимо розглянути та надати свої зауваження та пропозиції щодо зазначеного документу до 20.03.2020 р. на електронну адресу ФРТУ office@frtukr.org