Про проект Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту

 У комітеті ВРУ з питань транспорту та інфраструктури знаходиться на розгляді проект Закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту

Проектом Закону передбачається утворення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, як постійно діючого державного колегіального органу, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту. В результаті створення здійснюватиметься регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринках транспортних послуг та суміжних ринках, а також вирішуватимуться в межах компетенції спірні питання, що виникають між споживачами та  суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на ринках транспортних послуг.

 З текстом законопроєкту можна ознайомитись за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=69593

 Просимо розглянути та надати свої зауваження та пропозиції щодо зазначеного документу

до 01.09.2020 р. на електронну адресу Федерації роботодавців транспорту України: office@frtukr.org

Контактна особа: Головний юрисконсульт Фуртас Світлана,

 (044) 529-90-74(067) 279-55-73, e-mail: furtas79@gmail.com