ФРТУ закликає Прем’єр-міністра не допустити дефіциту на ринку вантажних вагонів

Федерація роботодавців транспорту України  звернулась до Прем’єр-міністру України з проханням  забезпечити зважений підхід до продовження наднормативного терміну використання вагонів. Вважаємо, що  в умовах складної економічної ситуації в країні недоречно вживати заходів щодо обмеження строків експлуатації вагонів з перевищенням нормативного строку служби.  Наслідком штучно створеного дефіциту вагонів може стати падіння залізничних перевезень, а відтак і зменшення виробництва через неспроможність доставити продукцію до споживачів. Такий підхід, на думку Федерацій роботодавців транспорту України може призвести до негативних наслідків не тільки для ринку залізничних перевезень, а й для промислових та сільськогосподарських підприємств України. Як результат буде втрачено робочі місця та суттєво знизяться відрахування до Державного Бюджету України.

За розрахунками експертів, граничне обмеження віку використання напіввагонів до 33 років призведе до одночасного списання 12,6 тис.  напіввагонів  вже в 2021р.. За період з 2021-2025рр. загалом буду підлягати списанню більше ніж 25 тис. одиниць. Наслідком цього стане зменшення робочого парку напіввагонів з 67,7 тис. одиниць в 2021р. до 50,6 тис.од. в 2025р. Загальна потреба в напіввагонах буде складати в 2021р.  69,0 тис.од., а в  2021р. 75,3 тис.од.  Варто зауважити, що впровадження методу каскадного граничного обмеження віку вагонів (зі зменшенням граничного віку напіввагонів кожного року) – взагалі неприпустимий захід, адже він створить шалений дефіцит на ринку вагонів, що неодмінно призведе до зростання ставок на оренду вагонів з усіма негативними наслідками для економіки України.

Як стверджують основні оператори ринку вагонів, 16,7 млрд.грн. тільки на заміщення 12,6 тис. напіввагонів в 2021р. є непідйомною сумою. Отже, всі витрати з придбання нових вагонів вони будуть змушені перекласти на плечі вантажовідправників, що призведе до значного зростання тарифного навантаження на виробників продукції.

ФРТУ хоче окремо звернути вашу увагу щодо неприпустимості встановлення граничного обмеження для спеціального рухомого складу в т.ч. обкотишовозів та коксовозів, адже велика частина таких вагонів вже більше наднормативного терміну використання. Оновлення даного типу рухомого складу буде вкрай проблематичним через досить високу ціну на такий тип рухомого складу та досить тривалий термін окупності придбаних вагонів. Додатково варто зазначити, що спеціальний рухомий склад в т.ч. обкотишовози та коксовози мають обмежений сегмент ринку де можуть використовуватися такі вагони. Зважаючи, що вагонобудівним заводам необхідний час для освоєння технології виробництва не можна допустити дефіциту цих вагонів на ринку України, що негативно вплине на темпи промислового виробництва в Україні.

Федерація роботодавців транспорту України вважає, що необхідно проводити зважену політику щодо обмеження строків експлуатації вагонів. Варіант, що  пропонується вагонобудівниками створить штучний дефіцит вантажних вагонів в Україні. Це неодмінно призведе до зриву відвантаження сировини та готової продукції, зменшення обсягів виробництва та експорту підприємствами України в різних галузях.  Українська економіка опиниться перед фактом зростання безробіття та подальшого скорочення ВВП та зменшення вкрай необхідних валютних надходжень.

ФРТУ пропонує утриматись від радикальних ініціатив вагонобудівників, що завдадуть колосальної шкоди для вантажовласників та економіки України, а розглянути більш зважені пропозиції:

  • Обмеження на рівні 1,5 нормативного терміну служби встановити лише для універсальних напіввагонів, зерновозів та цистерн.
  • Не встановлювати граничні обмеження для спеціального рухомого складу ( в т.ч. обкотишовозів та коксовозів)
  • Утриматись від впровадження методу каскадного граничного обмеження віку вагонів (зі зменшенням граничного віку вагонів кожного року).
  • Не обмежувати використання вагонів з продовженим терміном служби, рішення по яким прийнято до моменту набрання чинності нормативним актом про обмеження строків продовження. Досить значні кошти власників вагонів вже витрачені для ремонту таких вагонів. Неприпустимо, щоб компанії були вимушені нести колосальні збитки.
  • Не забороняти використання іноземних вагонів у внутрішніх перевезеннях в режимі тимчасового ввезення, задля уникнення дефіциту під час пікових періодів та збільшенні показників обороту вагона.

Федерація роботодавців транспорту України  закликають Кабінет Міністрів дати доручення відповідним міністерствам і відомствам доопрацювати проект наказу про обмеження термінів служби вагонів та провести детальний аналіз впливу, що матиме економіка України та її основні галузі від встановлення граничного обмеження віку використання вагонів.