Проведено круглий стіл щодо підготовки та дипломування моряків

Sevr23 січня 2018 року у Києві відбулось засідання круглого столу з питань сучасного стану і удосконалення системи підготовки та дипломування моряків в Україні. У засіданні взяв участьГолова комітету ФРТУ у сфері морського транспорту В. Севрюков,  представники вищих, професійно-технічних та навчально-тренажерних закладів, які готують моряків, професійних спілок, громадських організацій, органів влади, фахівці галузі.

У роботі круглого столу взяли участь і виступили Д.С.Петренко, виконуючий обов’язки Голови Державної служби морського та річкового транспорту України, та М.В.Пересада, начальник Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (ІПДМ).

Під час засідання обговорювались питання співпраці у напрямках:

•        підготовка до аудиту ЕМСА, ИМО з питань національної системи підготовки та дипломування моряків до аудиту, організація роботи по виконанню вимог Директиви 87/540/ ЕС, щодо дипломування моряків;

•        запровадження системи електронної подачі моряками заявок для проходження тестування;

За результатами плідної та конструктивної дискусії учасники круглого столу внесли такі рекомендації Міністерству інфраструктури України, Державній службі морського та річкового транспорту України та ІПДМ:

1. Здійснити вичерпних заходів для успішного проведення аудиту стану національної системи підготовки та дипломування моряків Європейським агентством з морської безпеки (EMSA), яка запланована на квітень 2018 року.

2. Забезпечити виконання вимог Єврокомісії (Директива 87/540/ЄС) щодо дипломування моряків, забезпечити у встановлений термін ухвалення відповідного урядового рішення.

3. Запровадити в максимально стислий термін електронне тестування для підтвердження кваліфікації моряків замість існуючої на цей час системи усного екзамену за участю державних кваліфікаційних комісій. Після завершення запровадження тестування усний екзамен не проводити.

4. Запровадити систему електронної подачі моряками заявок для проходження тестування в ІПДМ з використанням єдиної електронної черги на центральному сервері з можливістю моряка вибирати місто проведення тестування з урахуванням завантаженості регіональних філій ІПДМ.

5. Запровадити спільну роботу з тестування моряків ІПДМ та навчально- тренажерних закладів, які мають відповідне обладнання. Пілотні проекти щодо тестування провести в містах Одеса, Маріуполь, Київ, Миколаїв.

Sevr 2

6. Забезпечити розміщення на офіційному сайті ІПДМ питань електронного тестування. Організувати постійне удосконалення і поповнення питань тестування

7. У зв’язку зі зміною технології оцінки компетентності моряків змінити характер діяльності регіональних філій ІПДМ з підтримки діяльності державних кваліфікаційних комісій на забезпечення тестування моряків.

8. Розглянути пропозиції капітана далекого плавання Президента Асоціації морських капітанів Одеси С.Я. Незавітіна щодо скасування спільних засідань екзаменаційних комісій вищих навчальних закладів та державних кваліфікаційних комісій для випускників і присвоювати перші звання випускникам вищих навчальних закладів на підставі начального диплома.

9. ІПДМ за участю фахівців галузі та громадських організацій в максимально стислий термін підготувати пропозиції та узгоджені зміни до нормативно-правової бази з питань підготовки, підтвердження кваліфікації, дипломування моряків, порядку ведення реєстру документів моряків, приведення вимог до навчально-тренажерних закладів у відповідність до змін міжнародних вимог, що відбулися в останні роки.

10. Забезпечити участь громадських організацій в обговоренні перспектив розвитку ІПДМ шляхом залучення їх представників до роботи в дорадчих органах ІПДМ.

11. В максимально стислий термін забезпечити офіційне оприлюднення перекладу українською мовою поправок до Конвенції та Кодексу ПДНВ, які були прийняті ІМО в 2015-2016 роках.

12. Відновити механізм міжвідомчої координації діяльності центральних органів виконавчої влади України, причетних до підготовки та дипломування моряків, на зразок Координаційної ради з питань підготовки та дипломування моряків, яка діяла у 2001-2011 роках.

Додаткова інформація