Федерація спільно з членськими організаціями  взяла участь у підготовці  3-ї редакції Випуску 69 «Автомобільний транспорт»

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, який вже понад рік чекає автомобільна транспортна галузь.

Проект 3-ї редакції містить нові професії, зокрема, мехатроніків, техніків-мехатроніків, експертів, фахівців з технічного сервісу, менеджерів, в тому числі менеджера (управителя) з перевезень, запровадження яких на ринку праці пов’язане з імплементацією ряду правових актів ЄС (Регламент 1071/2009; Директива 2014/45/ЄС) та враховує зміни у законодавстві.

Проект 3-ї редакції вміщує 31 нову кваліфікаційну характеристику та 62 оновлені чинні кваліфікаційні характеристики.

На стадії опрацювання проекту Федерацією роботодавців транспорту України та Федерацією металургів України було виявлено проблему, пов’язану із запровадженням у 2017 році змін до Класифікатора професій ДК 003:2010 в частині зміни назви професії «Слюсар з ремонту автомобілів» на «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та яка викликана відсутністю у чинному законодавстві України чітко врегульованої процедури щодо запровадження нових та/або зміни діючих назв професій. Зазначене проблемне питання було вирішено шляхом застосування норм у Довіднику, де визначено, що для професій, які потребують багаторічної підготовки працівників та (або) студентів чи учнів, нові або змінені назви професій Довідника набирають чинності згідно з відповідними змінами у нормативно-правових актах у сфері освіти.

         За ініціативи ФРТУ відбулася нарада представників Федерації роботодавців транспорту України, Федерації металургів України, Міністерства освіти України, Професійно-технічної освіти, суб’єктів господарювання. Представники роботодавців поставили питання необхідності узгодження кваліфікаційних характеристик Слюсаря з ремонту автомобілів (професія, що зазначена в ліцензійних умовах металургійних підприємств) із кваліфікаційними характеристиками Слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів (нова професія, що уведена в Державний класифікатор професій ДК 003:2010).

     Приємно константувати, про врахування пропозицій членських організацій Федерації до проекту. Зокрема, враховано пропозиції щодо:

     визначення Довідника основою для розробки професійних та освітніх стандартів;

     прирівнювання рівня спеціаліста до рівня магістра;

    внесення до змісту кваліфікаційної характеристики «Директор» норми стосовно забезпечення своєчасного подання статистичної звітності та підвищення кваліфікації працівників;

 доповнення Довідника професіями слюсарів (4 назви робіт). Довідник має у своєму складі такі професії: «Ремонтник-мехатронік» (3 професії – ремонтують сучасні двигуни), «Слюсар з паливної апаратури колісних транспортних засобів» (забезпечує ремонт усіх видів двигунів, крім сучасних) та «Технік-мехатронік автомобільної холодильної та обігрівальної техніки»;

внесення до кваліфікаційної характеристики 1-го розряду «Слюсар з ремонту КТЗ» вимог щодо знань загальної будови автомобіля.

Серед пропозицій, які планується врахувати під час розроблення 4-ї редакції Довідника - встановлення семирозрядної сітки для робітників та щодо запровадження 7-го розряду для професії «Слюсар з ремонту КТЗ» можуть бути опрацьовані.

Наразі проект узгоджений стороною роботодавців та профспілок направлено до Мінсоцполітики для отримання Акту погодження. Не підлягає державній реєстрації в Мін’юсті України.

Додаткова інформація